Dierenartspraktijk de Molenkreek Paarden en gezelschapsdieren specialisatie Chiropractie
Molenkreek

Een schaap is echt een kuddedier, het spreekwoord "Als er een schaap over de dam is, volgen er meer" zegt genoeg. Een schaap alleen houden in een weide zonder soortgenoten is dan ook geen goed idee. Een schaap kan een leeftijd van 15 tot 20 jaar bereiken. De dieren zijn makkelijk te houden, hoewel het ene ras meer problemen heeft met de gezondheid en voortplanting dan het andere. Op het gebied van voeding en huisvesting stellen schapen weinig eisen. Schapen hebben dagelijks controle nodig, waarbij ontwormen, weidebeheer, de wol en de hoefverzorging zijn telkens terugkerende punten van aandacht en zorg.


Schapen stellen weinig eisen aan huisvesting, een weide met een stal die bescherming biedt tegen regen en zon met schoon drinkwater is vaak voldoende. In het lammerseizoen moet rekening gehouden worden met het weer, als het onder 5 graden Celsius is hebben de pasgeboren lammeren echt behoefte aan een stal waar ze warm en beschut kunnen liggen.


De schapenwei van 1 ha is groot genoeg voor 10 tot 15 schapen. Hierbij heeft u de mogelijkheid om de weide op te delen in meerdere stukken zodat u kan omweiden. Dit is een belangrijke stap in het tegengaan van worminfecties. Naast een goede weide hebben de schapen ook behoefte aan goede kwaliteit ruwvoer, met name in de winter. Drachtige ooien hebben voldoende aan gras en hooi tot vier weken voor het lammeren. Dan krijgen ze ook behoefte aan schapenbiks. Let op dat u de ooien niet te veel voedert, dit heeft grote risico’s bij het aflammeren.  Te veel biks geeft risico op overgewicht en pensverzuring met diarree tot gevolg, te weinig biks op het einde van de dracht geeft risico op melkziekte. Geef om dat te voorkomen géén granen en aardappelen. Naast ruwvoer en biks hebben schapen best ook altijd toegang tot een mineralenblok, heideschapen hebben een blok nodig met koper.


Schapen houden